2. EL EŞYA

ÇEKMECELİ DOLAP

ÜST KISIMDA AYNASI MEVCUT.